Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ МИ - 250
Карлово, 06.11.2019

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

Въз основа на подадено в Общинска избирателна комисия - Карлово заявление от Антон Дзанев Минев, ЕГН ********* с вх. № 204 от 05.11.2019г., на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия - Карлово:

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Антон Дзанев Минев, ЕГН ********, избран за общински съветник от листата на местна коалиция ПП СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ) с  Решение № 221 от 29.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на местна коалиция ПП СДС (ПП АТАКА, ПП ДБГ)– Тани Петров Пимпилов, ЕГН *********.

Решението подлежи на обжалване в 7 -дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Пловдив.

Председател: Божидар Павлов Бакалов

Секретар: Павел Димитров Киров

* Публикувано на 06.11.2019 в 15:53 часа

Календар

Решения

  • № МИ - 258 / 21.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Общински съвет – Карлово, Пламен Василев Славов, поради назначаването му на длъжността заместник - министър на културата и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 257 / 14.01.2021

    относно: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия -Карлово по Административно дело № 3139/ 2020г. на ХХІХ състав на Административен съд – Пловдив.

  • № МИ - 256 / 01.09.2020

    относно: сигнал, получен на 29.08.2020г. по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

всички решения