Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ МИ- 468
Карлово, 27.03.2019

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на Кмета на Кметство Калофер, Община Карлово

       В ОИК Карлово е постъпила получен  сигнал от г-жа Антоанета Първанова с вх. № 243 от 25.03.2019 г., с което ОИК - Карлово се уведомява за влязло с сила Решение № 4073 от 20.03.2019 г. постановено по адм.д. № 14725/2017 г. по описа на Върховен административен съд, с което се установява конфликт на интереси по отношение на Кмета на Кметство Калофер – Румен Стоянов.

С писмо изх. № ЦУ  01/8605/26.03.2019 г., /вх. № 244/27.03.2019 г./ от Комисията за противодействие на корупцията и незаконно придобитото имущество уведомява ОИК – Карлово за влязло в сила  на 20.03.2019 г. Решение № РС-222-16-029/27.04.2017 г. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което се установява конфликт на интереси по отношение на Румен Василев Стоянов – Кмет на Кметство Калофер.

Към писмото са приложени заверени копия на Решение № РС-222-16-029/27.04.2017 г. на Комисията, Решение № 5427/19.09.2017 г. на Административен съд – София – град, постановено по адм.д. № 5556/2017 г. и Решение № 4073/20.03.2019 г. на Върховен административен съд потановено по адм.д. № 14725/2017 г.

С Решение № РС-222-16-029/27.04.2017 г. на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, преименувана на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно § 6 от ПЗР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., установява конфликт на интереси по отношение на Румен Василев Стоянов, с ЕГН **********– лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл.3, т.8 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/, за това че на 29.08.2016 г. е сключил трудов договор № 1/29.08.2016 г. за назначаване на длъжността „старши специалист – финансови дейности“  в кметство Калофер, с Лалю Добринов Бичев, свързано с него лице по смисъла на § 1, т.1 ит ДР на ЗПУКИ в нарушение на чл.8, изреченив второ, хипотеза първа от ЗПУКИ.

Горецитираното решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е потвърдено с Решение № 5427/19.09.2017 г. на Административен съд – София – град, постановено по адм.д. № 5556/2017 г. и с Решение № 4073/20.03.2019 г. на Върховен административен съд потановено по адм.д. № 14725/2017 г.

 

На основание чл. 42, ал.4 във връзка с чл.42, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Прекратява пълномощията  на РУМЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ - Кмет на кметство  Калофер, община Карлово.

 

Анулира издаденото му удостоверение за избран за Кмет на Кметство Калофер.

 

На основание чл. 42, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив по реда на чл. 459 от Изборния кодекс в 7-дневен срок от обявяването му.

 

Решението е обявено на таблото за съобщения на ОИК на 27.03.2019 г. в 19: 00 часа.

Председател: Ивелина Николова Димовска

Секретар: Пепа Николова Шуплева

* Публикувано на 27.03.2019 в 19:30 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № МИ- 468 / 27.03.2019

  относно: Прекратяване пълномощията на Кмета на Кметство Калофер, Община Карлово

 • № МИ- 467 / 16.10.2018

  относно: Определяне на членове на ОИК, които да присъстват на отваряне на запечатано помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници, кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., за прибиране на избирателните списъци от проведените частични местни избори за кмет на кметство с. Столетово, общ. Карлово, на 14.10.2018 г., след извършена проверка в ТЗ ГРАО.

 • № МИ- 466 / 14.10.2018

  относно: Избор на кмет на кметство с. Столетово, община Карлово

всички решения