11.04.2023

Съобщение

Общинска избиретелна комисия - Карлово ще проведе заседание на 12.04.2023г. от 17.00ч.

02.11.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Карлово ще проведе заседание на 04.11.2021г. от 17.00ч.

22.10.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 25.10.2021г. от 17.00ч.

13.10.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 14.10.2021г. от 17.30ч.

23.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 28.09.2021г. от 17.00ч.

20.05.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 21.05.2021г. от 12.30ч. 

11.01.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 14.01.2021г. от 17.15ч.

07.10.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 08.10.2020г. от 17.30ч.

31.08.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседение на 01.09.2020г. от 17.30ч. 

04.08.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 05.08.2020г. от 17.30ч.

09.07.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 09.07.2020г. от 17.00ч.

23.06.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседение на 25.06.2020г. от 17.00ч.

10.06.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 10.06.2020г. от 17.00ч.

28.05.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 28.05.2020г. от 17.00ч. 

15.05.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 17.05.2020г. от 17.00ч. 

20.02.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 20.02.2020г. от 17.00ч.

12.02.2020

Съобщение

Общинска избирателна комrсия - Карлово ще заседава на 12.02.2020г. от 17.00ч. 

06.02.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 07.02.2020г. от 17.00ч.

20.01.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 20.01.20120г. от 15.00ч. 

17.12.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 17.12.2019г. от 17.15ч. 

05.12.2019

Съобщение

Ощинска избирателна комисия - Карлово ще проведе заседание на 05.12.2019г. от 17.15ч. 

06.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 06.11.2019 от 15:00 часа.

03.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 03.11.2019 г. от 19:30 часа
02.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 02.11.2019 г. от 12:30 часа.

01.11.2019

Съобщение

ОИК – Карлово уведомява:

В изборния ден /03.11.2019г./ ще се приемат сигнали във връзка с нарушения на изборния процес на телефонен номер 0897095796!

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 01.11.2019г. от 18:00 часа.

31.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 31.10.2019 г. от 17:15 часа.

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 26.10.2019 г. от 20:45 часа.

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 26.10.2019 г. от 13:40 часа.

25.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 25.10.2019 г. от 19:30 часа.

23.10.2019

До партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети

Общинска избирателна комисия – Карлово ПРЕПОРЪЧВА на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в местните избори на 27 октомври 2019 г. при подаване на документи за регистриране на ПРЕДСТАВИТЕЛИ да представят списъка с предлагани лица както на хартия, така и в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД, като ползват следната форма:

бланка ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИ2019

23.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 23.10.2019 в 17:00 часа.

22.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 22.10.2019 г. от 17:30 часа.

21.10.2019

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 Г.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. 

Същия се подписва и предава най-късно до 26 октомври 2019 г. вкл. в общинската избирателна комисия в Карлово от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Списъкът се представя на хартиен  носител, както и в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Предлагаме да ползвате следната електронна форма:

бланка Представители МИ2019

21.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия ще проведе заседание на 21.10.2019 г. от 17:30 часа.

19.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово напомня, че със свое Решение № МИ - 146 от 10.10.2019г. са определени секциите на територията на Община Карлово за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., както следва:

№ на СИК

населено място

адрес

161300026

гр. Карлово

пл. „Васил Левски“ - Обреден дом

161300027

гр. Карлово

ул. “Теофан Райнов” № 4, ж.п.секция

161300048

гр.Калофер

ул.”Стоян Илийков” № 2 - туристическа спалня “Тинтява”

161300036

гр. Баня

ул.”Роза” № 2, Младежки дом

161300056

с.Климент

ул. “21-ва” № 5, пенсионерски клуб

161300060

с. Дъбене

ул.“2-ра“ №23, читалище фоайе на ет.1

161300070

с.Розино

ул. “Христо Ботев” № 55, ОУ “Христо Г. Данов”

 

19.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия ще проведе заседание на 19.10.2019 г. от 14:00 часа.

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ПРЕПОРЪЧВА при подаване на документи за регистрация на застъпници, освен изискуемите документи в писмен вид, да се прилага попълнена и следната електронна таблица (на технически носител или по електронна поща):

Бланка Списък застъпници МИ2019

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово Ви напомня, че Заявленията за замени в секционните избирателни комисии се подават писмено и в електронен формат Excel.

Може да ползвате следната форма:

 Замени СИК при ОИК Карлово МИ2019

16.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово ще проведе заседание на 16.10.2019 от 17:15 часа.

15.10.2019

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА

13.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово ще заседава на 13.10.2019г. от 17.00ч. 

11.10.2019

Съобщение

ОИК Карлово уведомява ръководствата и членовете на назначените секционни избирателни комисии в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 на територията на община Карлово, че на 17.10.2019 г. (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии.

Обучението ще се проведе в голяма зала на Народно читалище "Васил Левски - 1861г." гр.Карлово.

Всички членове на СИК следва да се явят не по-късно от 17:30 часа за проверка на присъствие, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО носят със себе си документ за самоличност.

 

11.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово Ви уведомява, че Предложенията за ЗАМЯНА в съставите на СИК се представят писмено и в електронен формат файл Excel.

10.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАРЛОВО, напомня, че КРАЙНИЯ СРОК:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.
 • За заявяване на желания за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г.
10.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово ще проведе заседание на 10.10.2019г. от 17.00ч.  

03.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово ще проведе заседание на 03.10.2019г. от 17.00ч.  

27.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово ще проведе заседание на 28.09.2019г. от 10:00ч.

26.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово ще проведе заседание на 26.09.2019г. от 16:30ч.

25.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово ще проведе заседание на 25.09.2019г. от 18.00ч.

25.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово ще проведе заседание на 25.09.2019г. от 13.30ч.

24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово ще проведе заседание на 24.09.2019г. от 17.00ч.

24.09.2019

Съобщение

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец /приложение 17- Ми от изборните книжа/, подписано саморъчно и изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес до 12.10.2019г.

Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 12.10.2019г.

ОИК Карлово, напомня, че крайния срок:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желания за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г.;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.
24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - КАРЛОВО ще проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

Тегленето на жребия да се проведе на 25 септември 2019 г. от 17.30 часа в Сградата на Община Карлово, находяща се на адрес: гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1.

22.09.2019

Съобщение

На 22.09.2019г. от 17.00ч. ще се проведе заседание на ОИК Карлово.

19.09.2019

Съобщение

На 19.09.2019г. от 17.00ч. ще се проведе заседание на ОИК Карлово.

17.09.2019

Съобщение

На 17.09.2019г. от 17:00 ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Карлово.

15.09.2019

Съобщение

На 16.09.2019г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Карлово.

14.09.2019

Съобщение

На 14.09.2019г. 17.30ч. от  ще се проведе заседание на ОИК- Карлово.

13.09.2019

Съобщение

На 13.09.2019 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК Карлово.

12.09.2019

Съобщение

На 12.09.2019г. от 17.30ч. ще се проведе заседание на ОИК Карлово.

11.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 11.09.2019г. от 17.30ч. 

10.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово е започнала приема на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. от  05 септември 2019 г.,9:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 16 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16 септември 2019 г.

09.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще заседева на 09.09.2019г. от 17.30ч.

05.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще заседава на 05.09.2019г. от 16.00ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № МИ-261 / 12.04.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № МИ - 260 / 04.11.2021

  относно: анулиране на издадено на Зорница Ранчева Ранчева удостоверение за обявяването й за избрана за общински съветник в Общински съвет – Карлово.

 • № МИ -259 / 25.10.2021

  относно: Ново произнасяне по сигнал от Кирил Павлов Панчев, постъпил в Общинска избирателна комисия – Карлово с Вх. № 235/ 15.05.2020г., за неизпълнение на задължение по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА от общинския съветник в Общински съвет – Карлово, Иван Цвятков Хаджийски, в изпълнение на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона дадени с влязлото в законна сила Решение № 1719/13.09.2021г., постановено по адм. д. № 3139/2020 г. на Административен съд – Пловдив.

всички решения