Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ МИ - 243
Карлово, 04.11.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Бегунци

Днес, 04.11.2019г., в 00.10 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Бегунци, област Пловдив, на втори тур, Мария Ненкова Таслакова, ЕГН ***********, издигнат от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, получил 194 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма.

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

Решението подлежи на обжалване в 7 -дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Пловдив.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божидар Бакалов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Димовска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сехер Бекташева

 

СЕКРЕТАР: Павел Киров

ЧЛЕНОВЕ:

1.Светлана Костадинова

2.Петко Петков

3.Маргарита Рогачева

4.Пепа Шуплева

5.Минчо Радойнов

6.Станимира Христова

7.Адриана Славова

8.Десислава Юнакова

9.Невена Димитрова

Председател: Божидар Павлов Бакалов

Секретар: Павел Димитров Киров

* Публикувано на 04.11.2019 в 01:30 часа

Календар

Решения

  • № МИ - 258 / 21.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Общински съвет – Карлово, Пламен Василев Славов, поради назначаването му на длъжността заместник - министър на културата и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 257 / 14.01.2021

    относно: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия -Карлово по Административно дело № 3139/ 2020г. на ХХІХ състав на Административен съд – Пловдив.

  • № МИ - 256 / 01.09.2020

    относно: сигнал, получен на 29.08.2020г. по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

всички решения