Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ МИ - 251
Карлово, 05.12.2019

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на избран общински съветник от ПП ГЕРБ, поради подаване на оставка, чрез председателя на Общински съвет Карлово до Общинска избирателна комисия – Карлово и ОБЯВЯВЯНЕ за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ГЕРБ.

В Общинска избирателна комисия – Карлово с ВХ. № 214/ 03.12.2019г. е постъпило писмо от председателя на Общински съвет – Карлово с приложено към него заявление от същата дата, подадено Розалин Петков Петков – общински съветник от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Карлово, с което същият изразява желание да му бъдат прекратени пълномощията, като общински съветник.

            С Решение МИ – 221 от 29.10.2019г. на Общински избирателна комисия – Карлово, г- н Розалин Петков Петков е обявен за избран за общински съветник от кандидатска листа на ПП ГЕРБ.

            Предвид горното Общински избирателна комисия – Карлово, счита че са налице законовите предпоставки на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Розалин Петков Петков, поради подаване на оставка от негова страна.

            С настоящото решение Общински избирателна комисия – Карлово на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА следва да обяви за избран за общински съветник, следващия в листата на ПП ГЕРБ, а именно Мирослав Василев Типовски, ЕГН ************.

            С оглед горното и на основание чл. 458, ал.1 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 4, т. 3 и ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински избирателна комисия – Карлово

РЕШИ:

І. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Розалин Петков Петков, като общински съветник в Общински съвет – Карлово, избран от листата на ПП ГЕРБ.

Анулира издаденото на Розалин Петков Петков удостоверение.

ІІ. ОБЯВЯВА за ИЗБРАН за общински съветник в Общински съвет – Карлово, следващия от листата на ПП ГЕРБ - Мирослав Василев Типовски, ЕГН **********.

Издава удостоверение на Мирослав Василев Типовски.

На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА препис от настоящото решение да се изпрати на председателя на Общински съвет – Карлово в тридневен срок от влизането му в сила.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Пловдив, в седмодневен срок от обявяването му, по реда на чл. 459 от ИК, чрез Общинска избирателна комисия – Карлово.

Председател: Божидар Павлов Бакалов

Секретар: Павел Димитров Киров

* Публикувано на 05.12.2019 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № МИ - 258 / 21.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Общински съвет – Карлово, Пламен Василев Славов, поради назначаването му на длъжността заместник - министър на културата и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 257 / 14.01.2021

    относно: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия -Карлово по Административно дело № 3139/ 2020г. на ХХІХ състав на Административен съд – Пловдив.

  • № МИ - 256 / 01.09.2020

    относно: сигнал, получен на 29.08.2020г. по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

всички решения