Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ МИ-253
Карлово, 12.02.2020

ОТНОСНО: ОБЯВЯВЯНЕ за избран за общински съветник в Общински съвет – Карлово, от листата на партия Движение за права и свободи – ДПС, ЕМИЛ МЕТОДИЕВ ПЕХЛИВАНОВ.

В Общинска избирателна комисия – Карлово с ВХ. № 228/ 11.02.2020г. е постъпило писмо от Секретаря на Община Карлово с приложен към него препис на смъртен акт на Мехмед Кеазим Маджур, общински съветник в Общински съвет- Карлово. С вх. № 229/ 11.02.2020г. е постъпило и уведомление от Председателя на Общински съвет – Карлово, към което е приложен заверен препис от смъртен акт на Мехмед Кеазим Маджур. Видно от приложения към двете писма смъртен акт се установява, че Мехмед Кеазим Маджур е починал на 09.02.2020г.

С Решение № 221 от 29.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, Мехмед Кеазим Маджур е обявен за избран за общински съветник от партия Движение за права и свободи – ДПС.  По силата на чл. 30, ал. 4, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при смърт.

На основание чл. 30, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия – Карлово следва да обяви за избран за общински съветник, следващия в листата на партия Движение за права и свободи – ДПС, а именно Емил Методиев Пехливанов, ЕГН **********.

            С оглед горното и на основание чл. 458, ал.1 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински избирателна комисия – Карлово

РЕШИ:

ОБЯВЯВА за ИЗБРАН за общински съветник в Общински съвет – Карлово, от листата на партия Движение за права и свободи – ДПС, Емил Методиев Пехливанов, ЕГН ************.

Издава удостоверение на Емил Методиев Пехливанов.

На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА препис от настоящото решение да се изпрати на председателя на Общински съвет – Карлово в тридневен срок от влизането му в сила.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Пловдив, в седмодневен срок от обявяването му, по реда на чл. 459 от ИК, чрез Общинска избирателна комисия – Карлово.

Председател: Божидар Павлов Бакалов

Секретар: Павел Димитров Киров

* Публикувано на 12.02.2020 в 17:35 часа

Календар

Решения

  • № МИ - 258 / 21.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Общински съвет – Карлово, Пламен Василев Славов, поради назначаването му на длъжността заместник - министър на културата и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 257 / 14.01.2021

    относно: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия -Карлово по Административно дело № 3139/ 2020г. на ХХІХ състав на Административен съд – Пловдив.

  • № МИ - 256 / 01.09.2020

    относно: сигнал, получен на 29.08.2020г. по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

всички решения