Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ МИ - 255
Карлово, 09.07.2020

ОТНОСНО: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия -Карлово по Административно дело № 1659/ 2020г. на ХVІІ състав на Административен съд – Пловдив.

Във входящия регистър на ОИК – Карлово, с Вх. № 244 от 03.07.2020г. е постъпила по пощата жалба от Иван Цвятков Хаджийски, чрез ОИК – Карлово до Административен съд – Пловдив, против Решение № МИ – 254/ 25.06.2020г. на Общинска избирателна комисия – Карлово. По подадената жалба е образувано Административно дело № 1659/ 2020г. на Административен съд Пловдив, ХVІІ състав.

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 1685 –МИ от 20.11.2019г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия - Карлово, област Пловдив

Р Е Ш И

ПРОЦЕСУАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО по Административно дело № 1659/ 2020г. на Административен съд Пловдив, ХVІІ състав, до приключване на делото, пред всички инстанции ще се осъществява от Председателя на комисията – Божидар Павлов Бакалов, секретаря на комисията Павел Димитров Киров, членове на ОИК – Карлово, които имат юридическо образование: Ивелина Димовска; Минчо Радойнов и Светлана Костадинова. Упълномощените Председател, Секретар и членове на ОИК – Карлово имат право да представляват комисията по делото заедно и по отделно.

Настоящото решение не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, тъй като с него не се създават или засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации по смисъла на § 1, т. 2 АПК. Решението има организационен характер, видно от съдържанието му, и има за предмет организиране на процесуалното представителство и защитата на комисията по Административно дело № 1659/ 2020г. на Административен съд Пловдив, ХVІІ състав. Поради това настоящото решение не е от категорията решения, подлежащи на обжалване по реда на чл. 88 във връзка с чл. 58 ИК.

Председател: Божидар Павлов Бакалов

Зам. председател: Ивелина Николова Димовска

* Публикувано на 09.07.2020 в 18:45 часа

Календар

Решения

  • № МИ - 258 / 21.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Общински съвет – Карлово, Пламен Василев Славов, поради назначаването му на длъжността заместник - министър на културата и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 257 / 14.01.2021

    относно: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия -Карлово по Административно дело № 3139/ 2020г. на ХХІХ състав на Административен съд – Пловдив.

  • № МИ - 256 / 01.09.2020

    относно: сигнал, получен на 29.08.2020г. по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

всички решения