Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ МИ - 256
Карлово, 01.09.2020

ОТНОСНО: сигнал, получен на 29.08.2020г. по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

В Общинска избирателна комисия – Карлово на 29.08.2020г. от електронен адрес [email protected], от лице, именуващо се tania marinova е постъпил сигнал, с твърдение, че общинския съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет – Карлово, Стоянка Кръстева Кръстева е представила декларация с невярно съдържание. Твърди се, че същата е член на Управителен съвет на Училищно настоятелство, ЕИК 160134695 на ОУ Св.Св. „Кирил и Методий” гр. Карлово- фирмено дело 1124/ 2003530. В сигнала е направено искане да се предприемат действия по компетентност. Към сигнала в прикачен файл е приложена Декларация от Стоянка Кръстева Кръстева по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с § 1, т.7 от ЗПКОНПИ, чл. 30, ал.4 и чл. 34, ал.5 от ЗМСМА, рег. № 694/ 06.12.2019г. На декларацията липсва подпис или същият е заличен.

След като се запозна с изложените в сигнала твърдения, Общинска избирателна комисия – Карлово приема следното:

С Решение № 221 от 29.10.2019г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, Стоянка Кръстева Кръстева е обявена за избрана за общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Доколкото в разглеждания сигнал се излагат твърдения за извършено престъпление от общ характер, Общинска избирателна комисия – Карлово счита, че не е компетентния орган, който следва и може да се произнесе по въпроса дали подадената от общинския съветник в Общински съвет – Карлово, Стоянка Кръстева Кръстева декларация е с невярно съдържание. Тази преценка е в изключителната компетентност на прокуратурата, съгласно Конституцията на Република България. Поради това получения сигнал следва да бъде изпратен по компетентност на Районна прокуратура – Карлово.

Въз основа на горното и на основание чл. 85, ал. 4, във вр. с чл. 87, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс,  Общинска избирателна комисия - Карлово:

Р Е Ш И:

ПРЕПРАЩА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ на Районна прокуратура – Карлово сигнал, получен на 29.08.2020г., по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

ДА СЕ УВЕДОМИ подателя на сигнала на електронната поща, от която е получен, че същият е изпратен по компетентност на Районна прокуратура Карлово.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Божидар Павлов Бакалов

Секретар: Павел Димитров Киров

* Публикувано на 01.09.2020 в 18:21 часа

Календар

Решения

  • № МИ - 258 / 21.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Общински съвет – Карлово, Пламен Василев Славов, поради назначаването му на длъжността заместник - министър на културата и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 257 / 14.01.2021

    относно: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия -Карлово по Административно дело № 3139/ 2020г. на ХХІХ състав на Административен съд – Пловдив.

  • № МИ - 256 / 01.09.2020

    относно: сигнал, получен на 29.08.2020г. по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

всички решения