Общинска избирателна комисия Карлово


РЕШЕНИЕ
№ 267 - МИ
Карлово, 31.10.2023

ОТНОСНО: за избиране на общински съветници

Брой мандати за общински съветници  33 – тридесет и три.

 

Днес, 31.10.2023 г., в 19:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е 33 (тридесет и три) гласове.

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: няма.

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: 33 (тридесет и три)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

Ном. бюл.

Наименование на партията или коалиция

Брой мандати

1

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

6

(шест)

4

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

2

(два)

7

ПП ГЕРБ

7

(седем)

13

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

3

(три)

21

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

(един)

30

НИЕ ИДВАМЕ

2

(два)

39

ЕВРОРОМА

1

(един)

42

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

(два)

57

Движение за права и свободи – ДПС

3

(три)

66

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

(един)

69

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  СДС (АТАКА, ДБГ)

5

(пет)

 

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюл етин ата

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подр ежда нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

Спи сък

Брой предпо читания

1

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

Веска Маринова Ненчева

А

1060

2

Ваня Иванова Чакърова

Б

119

3

Мариана Велева Василева

Б

102

4

Дамян Славчев Дамянов

Б

61

5

Диана Любомирова Стайкова

Б

100

6

Зорница Ранчева Ранчева

Б

31

7

Мария Иванова Атанасова

Б

131

8

Геца Христова Стефанова

Б

47

9

Теодора Костова Папазова

Б

42

10

Мариан Илчов Русев

Б

138

 

 

11

Стоянка Кръстева Кръстева

Б

138

12

Илиян Стоев Марков

Б

72

13

Тодор Рашков Личев

Б

70

14

Димо Желязков Домусчиев

Б

16

15

Пенчо Минков Чакръков

Б

188

16

Йорданка Минкова Семкова

Б

80

17

Даниел Иванов Копринков

Б

83

18

Цветелина Стоянова Сиболерска

Б

16

19

Стоян Димитров Пачарозов

Б

24

20

Величка Николова Люртова

Б

28

21

Методи Йосифов Веселинов

Б

19

22

Дамянка Димитрова Симеонова

Б

12

23

Мирослава Недева Недева

Б

6

24

Светлана Николаева Кондакова

Б

4

25

Донка Тодорова Диева

Б

20

26

Ненка Христова Нечева

Б

34

27

Наталия Лалева Лалева

Б

10

28

Светлана Стоянова Димитрова

Б

9

29

Станка Лилова Карабрайкова

Б

25

30

Георги Ваньов Ганчоолов

Б

18

31

Митка Христова Алишева

Б

6

32

Стоян Тодоров Лучев

Б

6

33

Иван Гатов Груйчев

Б

14

4

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1

Светлозар Аргиров Янков

А

261

2

Бочо Петров Бочев

А

121

3

Атанас Делов Чернооков

А

70

4

Делян Маринов Делчев

А

62

5

Марчело Иванов Вълков

Б

23

6

Севдалина Албенова Ръмбъл

Б

48

7

Стефан Христев Шипкалиев

Б

12

8

Иван Пламенов Иванов

Б

29

9

Никола Петков Кацаров

Б

36

10

Кирил Венциславов Маджаров

Б

25

11

Марин Паунов Цанков

Б

24

12

Неделчо Георгиев Киров

Б

25

13

Самуил Руменов Каратабанов

Б

21

14

Нестор Николов Колев

Б

19

15

Стоян Маринов Димов

Б

5

7

ПП ГЕРБ

1

Данка Евстатиева Зидарова-Люртова

А

833

2

Илиана Минчева Лалова

А

278

3

Доньо Тодоров Тодоров

Б

94

4

Николай Цветков Цветков

Б

64

5

Стефка Пейкова Савова

Б

176

6

Татяна Божкова Пелева

Б

54

7

Иван Николов Иванов

Б

100

8

Божидар Павлов Бакалов

Б

113

9

Добрина Танчева Чулкова

Б

50

10

Дарина Стефанова Стеева

Б

47

11

Сребра Костова Атанасова

Б

67

12

Мариета Валериева Драгиева

Б

43

13

Дечко Матеев Керезов

Б

62

14

Стоян Иванов Иванов

Б

49

15

Таня Христова Стоева

Б

75

16

Ирина Андреева Балева- Манчева

Б

53

17

Елена Атанасова Колева

Б

55

18

Тонка Станкова Стефанова

Б

32

19

Илиян Трифонов Вълков

Б

34

 

 

20

Любомир Петров Трифонов

Б

154

21

Атанас Георгиев Дафов

Б

28

22

Николай Петров Калеев

Б

8

23

Красимира Георгиева Димитрова

Б

17

24

Слави Петров Джалъзов

Б

25

25

Мария Петрова Маркова

Б

32

26

Мирослав Василев Типовски

Б

11

27

Ганчо Христов Бачкаров

Б

26

28

Емилия Делкова Делчева

Б

43

29

Мариана Борисова Христова

Б

31

30

Милена Христова Потокова

Б

48

31

Станимир Богданов Богданов

Б

173

32

Веселин Димитров Димитров

Б

30

33

Севдалин Иванов Янков

Б

14

13

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

1

Теодор Делков Шойлеков

А

373

2

Денис Ненов Каранайденов

А

124

3

Васил Иванов Илиев

А

124

4

Коста Щерев Атанасов

А

111

5

Мариана Тодорова Драганова

Б

50

6

Станко Митев Маринов

Б

66

7

Ани Димитрова Иванова

Б

34

8

Али Назиф Моллахалил

Б

66

9

Звездомир Филипов Чиленгиров

Б

51

10

Георги Дончев Каръмчев

Б

23

11

Дончо Марков Богойски

Б

41

12

Таня Митева Василева

Б

39

13

Наньо Николов Чолпанов

Б

39

14

Нелита Стоянова Тодорова

Б

54

15

Калин Атанасов Станков

Б

30

16

Пенка Станимирова Маджарова

Б

56

17

Ива Танкова Пенчева-Манева

Б

24

18

Христо Недялков Недялков

Б

15

19

Кеазим Велиев Козарев

Б

33

20

Стефка Иванова Иванова

Б

21

21

Албена Любенова Бонева

Б

16

22

Тодорка Николова Марковска

Б

22

23

Таня Пламенова Обрейкова

Б

15

24

Любомир Ненков Ненов

Б

22

25

Петър Атанасов Николов

Б

46

26

Петя Трифонова Дочева

Б

3

27

Памела Тихомирова Герджикова

Б

5

28

Атанас Христов Христов

Б

16

29

Петър Лалов Градев

Б

12

30

Лалка Тодорова Махмудова

Б

7

31

Милена Семкова Милева-Нечева

Б

6

32

Неделчо Христов Христов

Б

7

21

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

Лъчезар Иванов Бакърджиев

А

229

2

Лалка Георгиева Гачева

А

39

3

Стоянка Стефанова Димитрова

А

36

4

Златка Николаева Иванова

Б

24

5

Георги Викторов Дойчинов

Б

25

6

Георги Цвятков Илиев

Б

20

7

Тодор Иванов Атанасов

Б

13

8

Пенка Лалова Недялкова

Б

23

9

Иванка Ангелова Ангелова

Б

25

10

Иван Насков Дамянов

Б

8

11

Цвета Вълканова Диманова

Б

17

 

 

12

Георги Георгиев Георгиев

Б

15

13

Виктория Гънчева Гънчева

Б

13

14

Кръстьо Тихомиров Кръстев

Б

2

15

Димитър Мачев Трифонов

Б

2

28

ЛЕВИЦАТА!

1

Иван Цвятков Хаджийски

А

111

2

Светлана Проданова Проданова-Каменова

А

28

3

Петя Куманова Бъзева- Войташ

Б

5

4

Илия Николов Станджиков

Б

5

5

Антоанета Иванова Първанова

Б

4

6

Мария Мирчева Славова

Б

2

7

Мариана Иванова Боюклиева

Б

2

8

Христо Лазаров Георгиев

Б

10

9

Иван Найденов Маринов

Б

0

10

Стойо Белев Карагенски

Б

12

30

НИЕ ИДВАМЕ

1

Гънчо Койчев Гънчев

А

255

2

Ангел Тодоров Хазуров

А

137

3

Марин Василев Василев

А

66

4

Христо Пенчев Пенчев

А

60

5

Христо Иванов Митков

Б

10

6

Георги Тонев Денков

Б

9

7

Лъчезар Александров Колев

Б

22

8

Младен Недялков Маринов

Б

55

9

Валери Василев Александров

Б

15

10

Елица Асенова Петкова

Б

32

11

Фаня Андонова Гадуларова

Б

23

12

Зюлфие Айгюн Джамбаз

Б

2

13

Павлин Божидаров Леонов

Б

8

14

Ирина Христова Скевова-Екова

Б

8

15

Горан Цветанов Горанов

Б

5

16

Анелия Пенчева Бозова

Б

5

17

Били Айдънов Кандилов

Б

16

18

Галина Василева Колева

Б

6

19

Станимир Димитров Йончев

Б

12

20

Веселин Чонов Чонов

Б

7

21

Дончо Колев Димитров

Б

9

22

Семко Милев Милев

Б

7

23

Християна Харалампиева Мирчева

Б

47

24

Николай Стоев Керев

Б

6

39

ЕВРОРОМА

1

Цветелина Радева Раленекова

А

455

2

Виолета Павлова Иванова

Б

3

3

Марин Петров Димитров

Б

38

4

Ицо Огнянов Тодоров

Б

14

5

Румен Атанасов Караджов

Б

31

6

Никола Стоянов Шашев

Б

40

7

Дарина Тодорова Тодорова

Б

12

8

Юсеин Исмаилов Османов

Б

6

9

Минка Диянова Ангелова

Б

4

10

Емил Атанасов Стоянов

Б

4

11

Иван Стефанов Стефанов

Б

22

12

Албена Алексиева Николова

Б

0

13

Красимир Христов Христов

Б

8

14

Емил Иванов Стоянов

Б

1

15

Стефан Асенов Колев

Б

1

16

Ангелина Иванова Колева

Б

0

17

Недко Йорданов Чонов

Б

2

42

ВЪЗРАЖДАНЕ

1

Кръстьо Стоянов Врачев

А

328

2

Петя Павлова Кирова

А

62

 

 

3

Владимир Евгениев Гунчев

Б

24

4

Виолета Димитрова Сеизова

Б

39

5

Данаил Тодоров Костадинов

Б

18

6

Тодор Красимиров Георгиев

Б

30

7

Чавдар Димитров Гановски

Б

30

8

Валя Каменова Антова-Вълкова

Б

17

9

Виктория Венциславова Цанкова

Б

23

10

Вълко Тодоров Рачев

Б

23

11

Весела Димитрова Янкова

Б

8

12

Нели Христова Николова

Б

14

13

Пепина Серафимова Танова

Б

11

14

Александър Валентинов Джуров

Б

5

15

Диана Тодорова Шуманова

Б

11

16

Борислав Руменов Оков

Б

42

17

Цветан Кирилов Гогев

Б

5

18

Боньо Дончев Кърджалийски

Б

27

19

Стоян Николов Ангелов

Б

0

46

ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

1

Иван Добрев Шишков

А

128

2

Андон Боянов Андонов

А

35 (27)

3

Маргарита Спиридонова Белчева

А

22

4

Антоанета Димитрова Тенева

Б

14

5

Николай Маринов Маринов

Б

20

6

Тодор Атанасов Атанасов

Б

17

7

Борис Ненков Ненков

Б

2

8

Миглена Георгиева Бизерева

Б

5

9

Цецилия Атанасова Попова

Б

6

10

Тодор Иванов Танковски

Б

3

11

Емилиан Станиславов Коларов

Б

7

12

Николай Петков Петков

Б

5

13

Лалка Неделчева Димитрова

Б

2

14

Николай Лазаров Василев

Б

8

15

Вела Мичева Петкова

Б

0

16

Радка Христева Иванова

Б

4

17

Александър Андонов Андонов

Б

16

57

Движение за права и свободи – ДПС

1

Джемил Ахмед Караали

А

502

2

Емил Методиев Пехливанов

А

212

3

Радостин Миленов Маджуров

А

204

4

Божидар Йорданов Стоянов

А

148

5

Ахмед Мехмедов Мурадов

Б

40

6

Ариф Асан Гаваз

Б

12

7

Стилиян Илиев Филипов

Б

59

8

Сали Яшар Муса

Б

10

9

Ахмед Фейми Кенан

Б

15

61

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

1

Димитър Атанасов Шивиков

А

49

2

Богомил Благоев Ганев

А

18

3

Митко Алипиев Шаламанов

Б

2

4

Рангел Христов Станджиков

Б

2

66

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

Лиляна Стоянова Драганова

А

259

2

Георги Дончев Трендафилов

А

57

3

Деница Иванова Георгиева

А

55

4

Антония Тодорова Добрева

А

55

5

Велизара Нанкова Чолакова

А

51

6

Таня Ганчева Петкова

Б

14

7

Мария Георгиева Брайкова

Б

17

8

Петър Петков Петков

Б

6

9

Дора Стефанова Димитрова

Б

30

 

 

10

Михаела Стефанова Русенкова

Б

17

11

Пепа Христова Колева

Б

15

69

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  СДС (АТАКА, ДБГ)

1

Антон Дзанев Минев

А

543

2

Веселин Тодоров Божков

А

216

3

Емил Асенов Чалъков

А

183

4

Тошко Симеонов Стоев

Б

29

5

Анастасия Димитрова Чолакова

Б

91

6

Иван Маринов Моллов

Б

42

7

Стоянка Димитрова Трифонова

Б

65

8

Денислава Иванова Колева

Б

73

9

Милен Павлов Алишев

Б

94

10

Тани Петров Пимпилов

Б

22

11

Иванка Тодорова Кличева- Върбанова

Б

42

12

Назар Мохаммад Мунавар

Б

125

13

Иван Христов Пулев

Б

40

14

Георги Илиев Стоянов

Б

62

15

Любомир Венелинов Константинов

Б

33

16

Десислава Петрова Ченчева

Б

136

17

Цветелина Александрова Механджийска

Б

30

18

Милко Делев Христов

Б

107

19

Георги Борисов Събчев

Б

16

20

Румен Стоянов Стоянов

Б

33

21

Емил Ангелов Мартинчев

Б

28

22

Даниела Николова Батиотакис

Б

27

23

Елена Иванова Манолова

Б

56

24

Стоянка Николаева Тодорова

Б

41

25

Ангелина Миленова Митова

Б

7

26

Лалка Спасова Чолпанова

Б

40

27

Красимир Димитров Димитров

Б

18

28

Нено Драгнев Виришапков

Б

46

29

Ангелина Петкова Колева

Б

14

30

Асен Илиев Ненов

Б

53

31

Ангел Иванов Шаламанов

Б

8

32

Петко Тодоров Комитов

Б

21

33

Илиан Иванов Бочев

Б

35

 

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН / ЛНЧ

1

Анастасия Димитрова Чолакова

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  СДС (АТАКА, ДБГ)

***********

2

Ангел Тодоров Хазуров

НИЕ ИДВАМЕ

***********

3

Антон Дзанев Минев

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  СДС (АТАКА, ДБГ)

***********

4

Бочо Петров Бочев

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

***********

5

Ваня Иванова Чакърова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

***********

6

Васил Иванов Илиев

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

***********

7

Веселин Тодоров Божков

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  СДС (АТАКА, ДБГ)

***********

8

Веска Маринова Ненчева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

***********

9

Гънчо Койчев Гънчев

НИЕ ИДВАМЕ

***********

10

Дамян Славчев Дамянов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

***********

11

Данка Евстатиева Зидарова-Люртова

ПП ГЕРБ

***********

12

Денис Ненов Каранайденов

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

***********

13

Джемил Ахмед Караали

Движение за права и свободи – ДПС

***********

14

Диана Любомирова Стайкова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

***********

15

Доньо Тодоров Тодоров

ПП ГЕРБ

***********

16

Емил Асенов Чалъков

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  СДС (АТАКА, ДБГ)

***********

17

Емил Методиев Пехливанов

Движение за права и свободи – ДПС

***********

18

Зорница Ранчева Ранчева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

***********

19

Иван Николов Иванов

ПП ГЕРБ

***********

20

Илиана Минчева Лалова

ПП ГЕРБ

***********

21

Кръстьо Стоянов Врачев

ВЪЗРАЖДАНЕ

***********

22

Лиляна Стоянова Драганова

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

***********

23

Лъчезар Иванов Бакърджиев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

***********

24

Мариана Велева Василева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

***********

25

Николай Цветков Цветков

ПП ГЕРБ

***********

26

Петя Павлова Кирова

ВЪЗРАЖДАНЕ

***********

27

Радостин Миленов Маджуров

Движение за права и свободи – ДПС

***********

28

Светлозар Аргиров Янков

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

***********

29

Стефка Пейкова Савова

ПП ГЕРБ

***********

30

Татяна Божкова Пелева

ПП ГЕРБ

***********

31

Теодор Делков Шойлеков

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

***********

32

Тошко Симеонов Стоев

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  СДС (АТАКА, ДБГ)

***********

33

Цветелина Радева Раленекова

ЕВРОРОМА

***********

 

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивелина Николова Димовска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Иванов Гачев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Евгения Маринова Калончева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пепа Николова Шуплева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сехер Кязимова Бекташева

СЕКРЕТАР:

Нина Стоянова Георгиева

ЧЛЕНОВЕ:

1. Владимир Костадинов Костов  

2. Димитър Петков Мирчев

3. Петя Матева Генова 

4. Светлана Костадинова Костадинова

5. Стойка Божкова Томанова 

 

Председател: Ивелина Николова Димовска

Секретар: Нина Стоянова Георгиева

* Публикувано на 01.11.2023 в 12:02 часа

Свързани решения:

272 - МИ/02.11.2023

307 - МИ/08.11.2023

309 - МИ/09.11.2023

310 - МИ/09.11.2023

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 312-МИ / 20.12.2023

  относно: Вземане на решение за отговор срещу касационна жалба депозирана по адм. дело № 2808/2023 год. на Административен съд Пловдив

 • № 311-МИ / 13.12.2023

  относно: Вземане на решение за отговор срещу касационна жалба депозирана по адм. дело № 2763/2023 год. на Административен съд Пловдив

 • № 310 - МИ / 09.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения