№ МИ - 198 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур на изборите за Кмет на Кметство с.Бегунци и допускане на кандидатите, събрали най – много гласове до участие във втори тур, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

№ МИ - 197 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на община Карлово за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ МИ - 196 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на председател и зам.-председател на секционна избирателна комисия 161300033

№ МИ - 195 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Депозиран в ОИК Карлово сигнал сигнал Вх. № 144 от 27.10.2019г. от Румен Атанасов Караджов от с. Розино, общ . Карлово, ул. *************** в качеството му на кандидат за общински съветник в община Карлово от ПП „ЕВРОРОМА“.

№ МИ - 194 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Депозиран в ОИК Карлово сигнал от Данка Евстатиева Зидарова - Люртова- упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Карлово заведен под вх. № 143 от 27.10.2019г.

№ МИ - 193 / 27.10.2019

ОТНОСНО : постъпили предложения от политическа партия ГЕРБ и политическа партия ВОЛЯ за извършване на промени в състав на секционни избирателни комисии на територията на Община Карлово, назначени за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ МИ - 192 / 27.10.2019

ОТНОСНО : допълване на указателно табло, като се добави в същото имената на регистрирания в кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Карлово, издигната от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“ за участие в изборите насрочени на 27 октомври 2019г., под № 5 Веселин Николов Коцев, ЕГН ************

№ МИ-191 / 26.10.2019

ОТНОСНО : регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници, издигнати от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Карлово на 27 октомври 2019 год.

№ МИ-190 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на Коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

№ МИ-189 / 26.10.2019

ОТНОСНО : постъпило предложение от политическа партия Движение за права и свободи – ДПС за извършване на промени в състав на секционна избирателна комисия на територията на Община Карлово, назначени за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ МИ-188 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на допълнителен втори списък на упълномощените представители на партия „Движение за права и свободи- ДПС“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

№ МИ-187 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Oпределяне чрез жребий на членовете на ОИК Карлово, които съвместно с общинската администрация да снабдят секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ МИ-186 / 25.10.2019

ОТНОСНО : регистрация на застъпници на кандидатски листи за общински съветници и Кметове на кметства, издигнати от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Карлово на 27 октомври 2019 год.

№ МИ - 185 / 25.10.2019

ОТНОСНО : постъпили предложения от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, политическа партия ГЕРБ, политическа партия ВОЛЯ и политическа партия Движение за права и свободи – ДПС за извършване на промени в състав на секционни избирателни комисии на територията на Община Карлово, назначени за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ МИ - 184 / 25.10.2019

ОТНОСНО : регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметства, издигнати от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ 21“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Карлово на 27 октомври 2019 год.

№ МИ - 183 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Румен Стоянов Зонев в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, които ще се проведат на 27 октомври 2019 год.

№ МИ - 182 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на политическа партия „ЕВРОРОМА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

№ МИ - 181 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

№ МИ - 180 / 25.10.2019

ОТНОСНО : регистрация на застъпници на кандидатски листи за общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметства, издигнати от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Карлово на 27 октомври 2019 год.

№ МИ - 179 / 25.10.2019

ОТНОСНО : регистрация на застъпници на кандидатски листа за общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметства, издигнати от политическа партия „ЕВРОРОМА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Карлово на 27 октомври 2019 год.

Календар

Решения

  • № МИ - 258 / 21.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Общински съвет – Карлово, Пламен Василев Славов, поради назначаването му на длъжността заместник - министър на културата и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 257 / 14.01.2021

    относно: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия -Карлово по Административно дело № 3139/ 2020г. на ХХІХ състав на Административен съд – Пловдив.

  • № МИ - 256 / 01.09.2020

    относно: сигнал, получен на 29.08.2020г. по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

всички решения