02.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 02.11.2019 г. от 12:30 часа.

01.11.2019

Съобщение

ОИК – Карлово уведомява:

В изборния ден /03.11.2019г./ ще се приемат сигнали във връзка с нарушения на изборния процес на телефонен номер 0897095796!

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 01.11.2019г. от 18:00 часа.

31.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 31.10.2019 г. от 17:15 часа.

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 26.10.2019 г. от 20:45 часа.

26.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 26.10.2019 г. от 13:40 часа.

25.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 25.10.2019 г. от 19:30 часа.

23.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 23.10.2019 в 17:00 часа.

23.10.2019

До партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети

Общинска избирателна комисия – Карлово ПРЕПОРЪЧВА на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в местните избори на 27 октомври 2019 г. при подаване на документи за регистриране на ПРЕДСТАВИТЕЛИ да представят списъка с предлагани лица както на хартия, така и в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД, като ползват следната форма:

бланка ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИ2019

22.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ще проведе заседание на 22.10.2019 г. от 17:30 часа.

21.10.2019

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 Г.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. 

Същия се подписва и предава най-късно до 26 октомври 2019 г. вкл. в общинската избирателна комисия в Карлово от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Списъкът се представя на хартиен  носител, както и в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Предлагаме да ползвате следната електронна форма:

бланка Представители МИ2019

21.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия ще проведе заседание на 21.10.2019 г. от 17:30 часа.

19.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово напомня, че със свое Решение № МИ - 146 от 10.10.2019г. са определени секциите на територията на Община Карлово за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., както следва:

№ на СИК

населено място

адрес

161300026

гр. Карлово

пл. „Васил Левски“ - Обреден дом

161300027

гр. Карлово

ул. “Теофан Райнов” № 4, ж.п.секция

161300048

гр.Калофер

ул.”Стоян Илийков” № 2 - туристическа спалня “Тинтява”

161300036

гр. Баня

ул.”Роза” № 2, Младежки дом

161300056

с.Климент

ул. “21-ва” № 5, пенсионерски клуб

161300060

с. Дъбене

ул.“2-ра“ №23, читалище фоайе на ет.1

161300070

с.Розино

ул. “Христо Ботев” № 55, ОУ “Христо Г. Данов”

 

19.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия ще проведе заседание на 19.10.2019 г. от 14:00 часа.

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово ПРЕПОРЪЧВА при подаване на документи за регистрация на застъпници, освен изискуемите документи в писмен вид, да се прилага попълнена и следната електронна таблица (на технически носител или по електронна поща):

Бланка Списък застъпници МИ2019

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Карлово Ви напомня, че Заявленията за замени в секционните избирателни комисии се подават писмено и в електронен формат Excel.

Може да ползвате следната форма:

 Замени СИК при ОИК Карлово МИ2019

16.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово ще проведе заседание на 16.10.2019 от 17:15 часа.

15.10.2019

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА

13.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Карлово ще заседава на 13.10.2019г. от 17.00ч. 

Календар

Решения

  • № МИ - 258 / 21.05.2021

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Общински съвет – Карлово, Пламен Василев Славов, поради назначаването му на длъжността заместник - министър на културата и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 257 / 14.01.2021

    относно: Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия -Карлово по Административно дело № 3139/ 2020г. на ХХІХ състав на Административен съд – Пловдив.

  • № МИ - 256 / 01.09.2020

    относно: сигнал, получен на 29.08.2020г. по електронната поща на Общинска избирателна комисия – Карлово, от електронен адрес- [email protected], от tania marinova, с твърдение за подаване на декларация с невярно съдържание от Стоянка Кръстева Кръстева, общински съветник от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в Общински съвет - Карлово.

всички решения